Nâng tầm giá trị đầu tư

hotline: 090.66.478.66 email: design.a1concept@gmail.com
Hiển thị các bài đăng có nhãn quy chuan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quy chuan. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam (11 tập)

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập Tập 1- Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng. Tập 2- Tiêu chuẩn quy định chung v...
Read More

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TẬP I – II – III   (VÀ NHỮNG QUY CHUẨN THAY THẾ - QUY CHUẨN MỚI) TẬP I - 1997 Quyết định số 682/BXD-CS...
Read More

Phân biệt Tiêu chuẩn và Quy chuẩn xây dựng

Mối quan hệ giữa QCXD và TCXD - QCXD là cơ sở để quản lý hoạt động xây dựng và là căn cứ để ban hành TCXD ( Điều 2-Khoản 2-NDD209/CP). Q...
Read More
Được tạo bởi Blogger.